Posts Tagged ‘מירון גרוס’

תרומת ריאה – לקבל או לדחות?

יום שישי, יוני 28th, 2013

הרצאתו של ד"ר מירון גרוס, ביה"ס לניהול וכלכלה – המכללה האקדמית של תל אביב יפו, והפקולטה לניהול- אוניברסיטת תל אביב
מודל החלטה כמותי להתמודדות עם הדילמה של חולה IPF כמועמד להשתלת ריאה.
יום עיון בנושא – 'קבלת החלטות: לא מה שחשבתם'
(המשך…)