Posts Tagged ‘שמואל מרקו’

עיצוב הנוף

יום ראשון, ינואר 20th, 2013

מרצה : פרופ' שמואל מרקו, החוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים
סדרת הרצאות בנושא "כדור הארץ- הגירסא המדעית"'
"צהרי יום ד' – הרצאות בחסות הרקטור", אוניברסיטת תל אביב,
16.1.13
(המשך…)

מבוא לטקטוניקה

יום שלישי, דצמבר 11th, 2012

הרצאתו של פרופ' שמואל מרקו, החוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים, אוניברסיטת תל-אביב
במסגרת סדרת הרצאות 'צהרי יום ד' של אוניברסיטת תל אביב.
5.12.12
(המשך…)

הסלעים כספר היסטוריה

יום שני, נובמבר 19th, 2012

מרצה : פרופ' שמואל מרקו, החוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים במסגרת סדרת הרצאות 'בצהרי יום ד' של אוניברסיטת תל-אביב.
31.10.12
(המשך…)

תוכו כברו? מה יש בלב הכדור

יום חמישי, נובמבר 1st, 2012

הרצאתו של פרופ' שמואל מרקו, החוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים, במסגרת סדרת הרצאות 'צהרי יום ד' של אוניברסיטת תל אביב.
31.10.12
(המשך…)

ראשית כדור הארץ: היכן הוא נוצר וכיצד?

יום חמישי, אוקטובר 25th, 2012

הרצאתו של פרופ' שמואל מרקו, החוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים, אוניברסיטת תל-אביב, במסגרת סדרת הרצאות 'צהרי יום ד'.
ממה מורכב כדור הארץ? מה המבנה שלו? מה היה בראשית ימיו ואיך התרחשה ההתפתחות בזמן? מהם התהליכים והכוחות המניעים אותם? מה מאפשר חיים דווקא בכדור הארץ?
24.10.12
(המשך…)