Posts Tagged ‘נצח גורן’

פסיכולוגיה של הכאב

יום שני, אוגוסט 20th, 2012

ד"ר נצח גורן, פסיכולוג קליני ביחידה לטיפול בכאב, המרכז הרפואי ת"א, מספר על ההשלכות הרגשיות והחברתיות של כאב כרוני, מציג את ההיבט הפסיכולוגי שכרוך בהתמודדות הכאב, ומסביר איך טיפול יכול לעזור.
(המשך…)