Posts Tagged ‘נורית גרונאו’

דברים שרואים משם: ראיה אנושית וראיה ממוחשבת

יום ראשון, אפריל 1st, 2012

יום עיון בנושא "דברים שרואים משם: ראיה אנושית וראיה ממוחשבת", שנערך באוניברסיטת תל-אביב.
9/1/2012.
(המשך…)

פנים רבות לתפיסת פנים

יום שני, דצמבר 13th, 2010

פנים רבות לתפיסת פנים – ממצאים ממחקרי הדמיה מוחית – הרצאתה של ד"ר נורית גרונאו, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה.
ההרצאה במסגרת כנס השקה של התכנית במדעי הקוגניציה לתואר בוגר באוניברסיטה הפתוחה.
(המשך…)