Posts Tagged ‘יורם יובל’

מוח, יצריות, היקשרות והטיפול הטוב דיו

יום שלישי, אוגוסט 28th, 2012

טיפול נפשי נבדל מיתר סוגי הטיפולים בכך שהמטופל אינו רק פציינט, אינו רק אובייקט פסיבי, בטיפול נפשי המטופל הוא גם ובעיקר – סובייקט. פרופ' יורם יובל ממכון המוח לחקר רגשות באוניברסיטת חיפה מדבר על החשיבות של ההשתתפות הפעילה והמוטיבציה של המטופל להצלחת הטיפול.
יוני 2012
(המשך…)