Posts Tagged ‘רפי מלאך’

דברים שרואים משם: ראיה אנושית וראיה ממוחשבת

יום ראשון, אפריל 1st, 2012

יום עיון בנושא "דברים שרואים משם: ראיה אנושית וראיה ממוחשבת", שנערך באוניברסיטת תל-אביב.
9/1/2012.
(המשך…)

הדמייה ודימויים במוח האדם

יום שני, ינואר 30th, 2012

הרצאה של פרופ' רפי מלאך, מכון ויצמן למדע, ביום העיון העשירי בהיסטוריה של מדעי הנוירולוגיה שהתקיים בפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט ב-3 ביונואר 2012 בנושא: "הדמייה ודימויים במוח האדם".
(המשך…)