העם היהודי כתופעה היסטורית

הרצאתו של פרופ' יואב גלבר בנושא: העם היהודי כתופעה היסטורית, במסגרת סדרת ההרצאות של מרכז נבזלין לעמיות יהודית: הכומתה והשטריימל, שהתקיימה במרכז הבינתחומי הרצליה.
מזהות יהודית אחת בחברה היהודית המסורתית לפלורליזם של זהויות בימינו. השתנות התודעה ההיסטורית היהודית בעקבות האמנציפציה. ייחודה של הלאומיות היהודית. היחס בין היסטוריה ולאומיות בעם היהודי. הכפירה בקיומו של עם יהודי והכחשת הקשר בינו לבין מדינת ישראל, וסתירתן. פרופ' יואב גלבר היסטוריון, פרופסור אמריטוס של אוניברסיטת חיפה, בה לימד בחוג ללימודי ארץ-ישראל וכיהן כראש המכון לחקר השואה, ראש מוסד הרצל לחקר הציונות וראש בית הספר להיסטוריה. ספרו האחרון בעברית הוא "היסטוריה, זיכרון ותעמולה". כיום מכהן כראש מרכז נבזלין לעמיות יהודית במרכז הבינתחומי בהרצליה.

חלק 1


חלק 2


חלק 3


חלק 4


חלק 5


חלק 6


חלק 7

תגיות: ,

כתוב תגובה