Posts Tagged ‘משה סלוחובסקי’

אירופה בעת החדשה המוקדמת (קורס)

יום חמישי, נובמבר 3rd, 2011

הקורס מועבר ע"י פרופ' משה סלוחובסקי במסגרת סדרת הרצאות 'אבני פינה' של האוניברסיטה העברית.
תיאור הקורס: נבחן את השינויים הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים והדתיים שאיפיינו את אירופה בין הרפורמציה למהפכה הצרפתית.
(המשך…)