Posts Tagged ‘מריו ליביו’

תגליות טלסקופ החלל האבל – מכוכבים שמשיים לחומר אפל

יום שלישי, ינואר 24th, 2012

הרצאתו של פרופ' מריו ליביו במסגרת סדרת ההרצאות – 'האתגרים הגדולים של הפיסיקה במאה ה-21'.
המחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה.
(המשך…)

התגליות החשובות של טלסקופ החלל הבל

יום שלישי, נובמבר 1st, 2011

הרצאתו של פרופ' מריו ליביו, ממעבדת טלסקופ החלל במרלינד, ארה"ב. מהו גיל היקום? האם יש לנו מושג מהי אנרגיה אפלה? עד כמה אנו קרובים למציאת חיים מחוץ לכדור הארץ?
(המשך…)

עשר התגליות החשובות של טלסקופ החלל האבל

יום שני, דצמבר 20th, 2010

פרופ' מריו ליביו מהמכון לחקר טלסקופ החלל האבל בארה"ב סוקר את הישגיו המדעיים החשובים ביותר של טלסקופ החלל האבל. מאנרגיה אפלה ועד כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש ומגילו של היקום ועד חורים שחורים ענקיים.
סיור מודרך ביקום כפי שהוא נראה מעדשת טלסקופ החלל האבל.
(המשך…)