Posts Tagged ‘מרדכי קרמניצר’

תפקיד בית המשפט העליון בחברה הישראלית

יום חמישי, יולי 28th, 2011

הרצאתו של פרופ' מרדכי קרמניצר במסגרת סדרת הרצאות "בכור המהפכה" לזכרו של פרופ' אהרון קציר, אוניברסיטת תל אביב.
(המשך…)