Posts Tagged ‘יואב גלבר’

הבריטים וסיום המנדט

יום ראשון, יוני 24th, 2012

בהצהרת בלפור נכתב כי ממשלת בריטניה תראה בעין יפה הקמת בית לאומי יהודי בארץ ישראל בתנאי שלא תיפגענה הזכויות האישיות והדתיות של התושבים הקיימים. סתירה זו הכניסה את הבריטים לבעיה. פרופ' יואב גלבר, ראש מוסד הרצל לחקר הציונות ולימודה באוניברסיטת חיפה, מדבר על ההתמודדות של הבריטים עם בעיה זו עד סיום המנדט.
דצמבר 2009
(המשך…)

העם היהודי כתופעה היסטורית

יום חמישי, מרץ 22nd, 2012

הרצאתו של פרופ' יואב גלבר בנושא: העם היהודי כתופעה היסטורית, במסגרת סדרת ההרצאות של מרכז נבזלין לעמיות יהודית: הכומתה והשטריימל, שהתקיימה במרכז הבינתחומי הרצליה.
מזהות יהודית אחת בחברה היהודית המסורתית לפלורליזם של זהויות בימינו. השתנות התודעה ההיסטורית היהודית בעקבות האמנציפציה. ייחודה של הלאומיות היהודית. היחס בין היסטוריה ולאומיות בעם היהודי. הכפירה בקיומו של עם יהודי והכחשת הקשר בינו לבין מדינת ישראל, וסתירתן. פרופ' יואב גלבר היסטוריון, פרופסור אמריטוס של אוניברסיטת חיפה, בה לימד בחוג ללימודי ארץ-ישראל וכיהן כראש המכון לחקר השואה, ראש מוסד הרצל לחקר הציונות וראש בית הספר להיסטוריה. ספרו האחרון בעברית הוא "היסטוריה, זיכרון ותעמולה". כיום מכהן כראש מרכז נבזלין לעמיות יהודית במרכז הבינתחומי בהרצליה.
(המשך…)