Posts Tagged ‘קריאה דיאלוגית’

קריאה חוזרת כדרך חיים בגני ילדים

יום רביעי, יולי 6th, 2011

ד"ר קלודי טל, ראש החוג והתוכניות לגיל הרך במכללת לוינסקי לחינוך, מציגה את גישת הקריאה החוזרת (קריאה דיאלוגית) המתאפיינת בכך שגננת קוראת ספר שוב ושוב בהשתתפותם של הילדים.
(המשך…)