Posts Tagged ‘שילובים’

מיקרו-רובוטיקה בשירות הרפואה

יום ראשון, ינואר 22nd, 2012

מרצה: ד"ר גבור קושה
נערך במסגרת מועדון "שילובים" – מועדון הבוגרים של הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב
3.1.12
(המשך…)

קלינטק – תעשיית העתיד (יום עיון)

יום רביעי, יולי 27th, 2011

יום עיון שהתקיים בשנת 2008 במסגרת "שילובים" – המועדון העסקי של בוגרי הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב.
משתתפים: אבי בלאו, בוקי אורן, פרופ' יואל ששון.
(המשך…)