Posts Tagged ‘אביגדור שנאן’

מסורות המקרא המשוכתב בספרות חז"ל: יצירת הדמיון או חשיפת הנסתר?

יום חמישי, יולי 21st, 2011

הרצאה של פרופ' אביגדור שנאן, החוג לספרות עברית, יידיש ופולקלור של האוניברסיטה העברית בירושלים, במסגרת יום עיון בנושא שיח בין טקסטים: המקרא וגלגוליו בעת העתיקה.
(המשך…)