Archive for the ‘סדרת הרצאות ‘אבני פינה’’ Category

אסטרונומיה למשוררים

יום ראשון, מרץ 6th, 2011

סדרת הרצאות של פרופ' צבי פירן במסגרת תוכנית 'אבני פינה' של האוניברסיטה העברית. במהלך ההרצאות ידבר פרופ' צבי פירן על תמונת היקום הסובב אותנו כפי שהיא עולה מהתצפיות האסטרונומיות, מבנה והווצרות מערכת השמש, סוגי כוכבים שונים: ננסים לבנים, ענקים אדומים וחורים שחורים, כיצד נוצרים כוכבים? כיצד הם מתים? ואיך תהליכים אלה משפיעים עלינו? החיפוש אחר חיים ביקום, הגלקסיה שבה אנו נמצאים – שביל החלב – וגלקסיות אחרות, המפץ הגדול והיווצרות היקום.
ההרצאה תשלב גם פרקים היסטוריים המתארים כיצד התפתחה האסטרונומיה המודרנית וכיצד היא השפיעה על התפתחות המדע ותפיסת העולם המודרנית.
(המשך…)

יופיה של המתמטיקה

יום שבת, מרץ 5th, 2011

סדרת הרצאות של פרופ' גיל קלעי על רעיונות במתמטיקה ל"לא-מתמטיקאים" במסגרת תוכנית 'אבני פינה' של האוניברסיטה העברית.
תיאור הקורס:
הקורס יטפל באופן המובן לקהל רחב של לא-מתמטיקאים בכמה רעיונות עליהם מבוססת המתמטיקה מאז ימי היוונים והמצרים הקדמונים. נעסוק בנושאים כגון: המספרים השלמים ותכונותיהם הבסיסיות, האם אפשר להגדיר במדוייק מהם המספרים השלמים …3,2,1, מהי הוכחה מתמטית, מהו מספר אינסופי כיצד כעך וכוס קפה יכולים להיות זהים באם ואשר שני קוים ישרים נחתכים רק בנקודה אחת. ועוד. הידע המתמטי הנדרש לקורס הוא מינימלי, אך על התלמידים להיות נכונים להתמודדות עם רעיונות מופשטים.
(המשך…)

היסטוריה עולמית

יום שלישי, מרץ 1st, 2011

סדרת הרצאות של ד"ר יובל הררי במסגרת תוכנית 'אבני פינה' של האוניברסיטה העברית.
(המשך…)