Posts Tagged ‘סטארט אפ’

בניית חברת הזנק – מרעיון לרווחיות ולמכירה

יום שני, אפריל 16th, 2012

הרצאתו של מר עופר וילנסקי, התקיימה ב- 13.3.2012 בטכניון.
(המשך…)