Posts Tagged ‘מהטמה גנדי’

מהטמה גנדי והיהודים

יום שני, נובמבר 12th, 2012

הרצאתו של שמעון לב על מערכת היחסים בין מהטמה גנדי לאדריכל היהודי הרמן קלנבאך, יחסו של גנדי ליהדות, לציונות, לאנטישמיות.
המכון הבינלאומי למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין-גורן, אוניברסיטת בן-גוריון
(המשך…)