Posts Tagged ‘יואל מוקיר’

מוסדות, אמונות וצמיחה כלכלית: פרדוקס היסטורי?

יום רביעי, ינואר 16th, 2013

פרופ' יואל מוקיר מאוניברסיטת נורת'ווסטרן ואוניברסיטת תל-אביב, בהרצאה המרכזית שניתנה באוניברסיטת בר-אילן, במסגרת הכנס השנתי הראשון של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית.
12.12.2012
(המשך…)