Posts Tagged ‘אריאל רובינשטיין’

מחשבות על הכלכלן האקדמי, אני והדיון הציבורי

יום שני, ינואר 16th, 2012

מרצה: פרופ' אריאל רובינשטיין,
הרצאות בפורום הסטודנטים לכלכלה,
אוניברסיטת תל אביב
29.12.11
(המשך…)

מבוא לכלכלת הג'ונגל

יום רביעי, יולי 27th, 2011

מרצה: פרופ' אריאל רובינשטיין, מתוך סדרת הרצאות 'בכור המהפכה' לזכרו של פרופ' אהרון קציר, אוניברסיטת תל אביב.
(המשך…)