Posts Tagged ‘יואל אליצור’

"כיצד יכול להיות מצב?" – מחקר נרטיבי על מעשי עוולה באינתיפאדה

יום רביעי, יולי 13th, 2011

הרצאה של פרופ' יואל אליצור, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים: "כיצד יכול להיות מצב?" – מחקר נרטיבי על מעשי עוולה של חיילי צה"ל באינתיפאדה. ההרצאה נמסרה במסגרת יום עיון בנושא שואה ורצח עם כמעשי ידינו, בני-אדם.
(המשך…)