ארצות הברית – מימים ראשונים למלחמת האזרחים (קורס)

עבור לעמוד: 1 2 3

מרצה: פרופ' מנחם בלונדהיים, במסגרת תוכנית 'אבני פינה' של האוניברסיטה העברית.
הקורס מציע סקירה, ברמת מבוא, של תולדות צפון אמריקה מראשית מגעם של אירופים עם היבשת עובר לכינונה של ארצות הברית של אמריקה ועד למלחמת האזרחים. נעסוק בניתוחם של תהליכים מרכזיים שפעלו מימים ראשונים בעיצובה של החוויה האמריקנית והממשיכים להקרין על העולם בן זמננו. במסגרת ההרצאות יידונו היבטים חברתיים וכלכליים, פוליטיים וחוקתיים, כמו גם היבטים אידיאולוגיים, תרבותיים ותקשורתיים בהתפתחותה של צפון אמריקה.

שיעור 1


שיעור 2


שיעור 3


שיעור 4


שיעור 5 חלק א


שיעור 5 חלק ב

עבור לעמוד: 1 2 3

תגיות: ,

כתוב תגובה