Posts Tagged ‘דן פרנקל’

האם אפשר לפתח חיסון לשבץ?

יום שישי, ינואר 27th, 2012

הרצאתו של ד"ר דן פרנקל, המחלקה לנוירוביולוגיה, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל-אביב.
(המשך…)