Posts Tagged ‘ספי עובדיה’

טכנולוגיה רפואית וביו-אתיקה

יום שלישי, מאי 29th, 2012

מר ספי עובדיה, מבכירי גל"צ וסטודנט בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, מראיין את ד"ר גיל סיגל, ראש המרכז למשפט רפואי וביו-אתיקה במסגרת כנס "תרבות ואקדמיה" שנערך בקריה האקדמית אונו.
(המשך…)

בידיון מול מציאות

יום שלישי, מאי 29th, 2012

ספי עובדיה, מבכירי גל"צ וסטודנט בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, מראיין את ד"ר מישקה בן-דוד במסגרת ערב "תרבות ואקדמיה" בקריה האקדמית אונו.

ד"ר מישקה בן-דוד, מבכירי "המוסד", שהיה ראש מחלקת המודיעין של המחלקה המבצעית, בזמן ניסיון חיסול חאלד משעל בירדן, מישקה מסר לירדנים את "סם הנגד" שהציל את חייו של משעל. בשנת 2003 זכה ד"ר מישקה בן-דוד בפרס ראש הממשלה לסופרים עבריים. בין ספריו ניתן למצוא את: "דואט בביירות", "מפגש בברלין", "אהבה אסורה בפטרבורג", "ביקור אחרון במוסקבה" ועוד.
(המשך…)