Posts Tagged ‘יוסי לשם’

מבצע אנטבה – מהתכנון הראשוני ועד לפריצה לטרמינל

יום שבת, מאי 4th, 2013

מרצה: אל"מ (מיל') מוקי בצר
מתוך יום עיון "דרך הנשר בשמים 2013" ביוזמה משותפת של חיל האוויר, מכון פישר, המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון, אוניברסיטת תל אביב, החברה להגנת הטבע וקרן הדוכיפת
האירוע הופק ע"י פרופ' יוסי לשם ונערך באוניברסיטת תל אביב
29/04/13
(המשך…)

סודות תעופתם של העטלפים, וניווט בעזרת אקולוקציה

יום שבת, מאי 4th, 2013

מרצה: ד"ר יוסי יובל
מתוך יום עיון "דרך הנשר בשמים 2013" ביוזמה משותפת של חיל האוויר, מכון פישר, המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון, אוניברסיטת תל אביב, החברה להגנת הטבע וקרן הדוכיפת
האירוע הופק ע"י פרופ' יוסי לשם ונערך באוניברסיטת תל אביב
29/04/13
(המשך…)

תעופת ציפורים מנקודת עיניו של טייס נץ

יום שבת, מאי 4th, 2013

מרצה: אל"מ (מיל') אהוד בידרמן
מתוך יום עיון "דרך הנשר בשמים 2013" – ביוזמה משותפת של חיל האוויר, מכון פישר, המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון, אוניברסיטת תל אביב, החברה להגנת הטבע וקרן הדוכיפת. האירוע הופק ע"י פרופ' יוסי לשם ונערך באוניברסיטת תל אביב
29/04/13
(המשך…)

על ניווט ונדידה של ציפורים

יום שני, יולי 23rd, 2012

מרצה: פרופ' יוסי לשם
"דרך הנשר בשמיים" – על מורשת חיל האוויר וציפורים אחרות,
הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב.
19.7.12
(המשך…)

הציפורים הנודדות אינן יודעות גבולות

יום ראשון, אפריל 1st, 2012

מרצה: ד"ר יוסי לשם, במסגרת סדרת ההרצאות "מדע ודעת", אוניברסיטת תל אביב
29.3.12.
(המשך…)