Archive for the ‘מדעי המוח’ Category

על חקר האושר

יום שבת, אוקטובר 8th, 2011

הרצאתו של פרופ' דניאל כהנמן על חקר האושר, במסגרת סדרת הרצאות 'בכור המהפכה' לזכרו של פרופ' אהרון קציר באוניברסיטת תל-אביב.
ההרצאה ניתנה ב-20.3.03
(המשך…)

הפשטות שבמורכבות – האם אנו חושבים בהולוגרמות?

יום שישי, אוקטובר 7th, 2011

מרצה: אשל בן-יעקב, כנס מדעי בפיזיקה לנוער מצטיין, נערך באוניברסיטת תל אביב, 20/03/07
(המשך…)

המוח ההולוגרפי

יום רביעי, אוגוסט 10th, 2011

מרצה: פרופ' אשל בן יעקב, במסגרת סדרת הרצאות 'פנים רבות לידע', אוניברסיטת תל אביב, 28.11.07
(המשך…)

תעתועי הקנאביס

יום ראשון, מרץ 13th, 2011

קטעים מתוך כנס "תעתועי הקנאביס" שנערך על ידי האוניברסיטה הפתוחה.
(המשך…)

הקשר שבין תפיסה, זכרון ולקויות למידה

יום שני, ינואר 10th, 2011

הרצאתה של פרופ' מירב אחישר על הקשר שבין תפיסה, זכרון ולקויות למידה.
תקציר ההרצאה:
באופן היסטורי עסק המחקר הקוגניטיבי בשאלות של תפישה, זיכרון ושפה באופן נפרד, בהשערה שכל אחת מיכולות אלה מעובדת באופן עצמאי. כך גם קשיי קריאה, הנוטים להתבטא בצרוף לקשיים בהתפתחות תקנית של יכולות שפתיות, נתפשו כקשורות באופן ייחודי לבעיה ב"מודול" הלשוני. בשנים האחרונות מצטברים ממצאים המציעים שהמוח אינו מתפקד באופן מודולארי וחשוב להבין כיצד מתבצע ה"תזמור" בין היכולות השונות.
בהרצאה אציג ממצאים ממעבדתי הן מאנשים עם לקויות למידה והן מהאוכלוסייה הכללית, המציעים פרשנות אינטגרטיבית. אציג את "תיאורית העוגן" המתבססת על ממצאים אלה וגורסת שהתפקודים התפיסתיים והלשוניים משודרגים בעזרת למידה אוטומטית מהירה של ההקשר שבו אנו נמצאים. הקשר זה משמש "עוגן" ליצירת השערות לא מודעות לסוג הגירויים שסביר שיוצגו ומזרז את עיבודם.
השימוש האוטומטי בהקשר לקוי אצל חלק גדול מלקויי הלמידה ומקשה על ביצועים אוטומטיים של קריאה ומטלות אחרות.
(המשך…)

חלום של סיפור

יום שישי, דצמבר 17th, 2010

סדרה בהנחיית ד"ר רווית ראופמן, במסגרתה ייבחנו המשמעויות הנסתרות בחלומותיהם של האורחים באולפן – הייצוג החלומי ומשמעותו.
(המשך…)

על מדעי הקוגניציה (ועל תוכנית הלימודים)

יום שני, דצמבר 13th, 2010

במסגרת כנס ההשקה של התכנית במדעי הקוגניציה לתואר בוגר באוניברסיטה הפתוחה, נשא פרופ' יוסף גרודזינסקי הרצאה "על מדעי הקוגניציה ועל התכנית במדעי הקוגניציה". פרופ' יוסף גרודזינסקי הוא ראש התכנית למדעי הקוגניציה, האוניברסיטה הפתוחה.
(המשך…)

מדעי הקוגניציה: היבטים חישוביים

יום שני, דצמבר 13th, 2010

הרצאתו של ד"ר נעם שנטל, החטיבה למדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה.
מתוך כנס השקה של התכנית במדעי הקוגניציה לתואר בוגר באוניברסיטה הפתוחה.
(המשך…)

פנים רבות לתפיסת פנים

יום שני, דצמבר 13th, 2010

פנים רבות לתפיסת פנים – ממצאים ממחקרי הדמיה מוחית – הרצאתה של ד"ר נורית גרונאו, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה.
ההרצאה במסגרת כנס השקה של התכנית במדעי הקוגניציה לתואר בוגר באוניברסיטה הפתוחה.
(המשך…)

מסינפסות לרצון חופשי

יום שני, דצמבר 13th, 2010

סדרת הרצאות מרתקת של פרופ' עידן שגב על מוח האדם. ההרצאות מיועדות לקהל הרחב ואינן מתבססות על ידע מוקדם. מתוך תוכנית "אבני פינה" של האוניברסיטה העברית.
(המשך…)