Posts Tagged ‘דפנה יואל’

האם יש מוח נשי ומוח גברי?

יום שני, יוני 11th, 2012

הרצאתה של פרופ' דפנה יואל, בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב.
במסגרת סדרת הרצאות 'חמישי בקמפוס' של אוניברסיטת תל-אביב
31.5.12
(המשך…)

על אנשים כפייתיים ועל "חולדות כפייתיות"

יום שלישי, אוגוסט 9th, 2011

מרצה: ד"ר דפנה יואל, במסגרת סדרת הרצאות 'פנים רבות לידע', אוניברסיטת תל אביב, 9.1.08
(המשך…)