Posts Tagged ‘דן לסרי’

באיזה גודל רואה אותנו אלוהים?

יום שני, ינואר 30th, 2012

הרצאה של מר דן לסרי, האקדמיה הדיאלוגית, ביום העיון העשירי בהיסטוריה של מדעי הנוירולוגיה שהתקיים בפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט ב-3 ביונואר 2012 בנושא: "באיזה גודל רואה אותנו אלוהים"
(המשך…)