Posts Tagged ‘אברהם קציר’

קולות המוסיקה – פיסיקה ומוסיקה

יום רביעי, יולי 27th, 2011

הרצאתו של פרופ' אברהם קציר במסגרת סדרת הרצאות "בכור המהפכה" לזכרו של פרופ' אהרון קציר, אוניברסיטת תל אביב.
(המשך…)

הלייזר ועתיד הרפואה – שימושיים מהפכניים של הלייזר באבחון, ריפוי וניתוח

יום רביעי, מרץ 16th, 2011

הרצאתו של פרופ' אברהם קציר על שימושי הלייזר ברפואה, שהועברה במסגרת סדרת הרצאות "האתגרים הגדולים במאה ה-21" של אוניברסיטת בן-גוריון.
(המשך…)

סיבים שקופים לאינפרא אדום ושימושיהם

יום ראשון, ינואר 16th, 2011

הרצאתו של פרופ' אברהם קציר במסגרת סדרת הרצאות 'בצהרי היום' של אוניברסיטת תל-אביב.
(המשך…)