Posts Tagged ‘יפה זינגר’

הדילמות הרגשיות של המטפלים בעבודתם הקלינית עם P.T.S.D כרוני

יום חמישי, יוני 20th, 2013

הרצאתה של ד"ר יפה זינגר – לשעבר אחראית על טיפול בטראומה נפשית בצה"ל, מתוך כנס בשם "יש מרפא לפצע הנפשי? – הטיפול הפסיכולוגי בהפרעות פוסט-טראומטיות" שנערך בחודש ספטמבר 2006 באוניברסיטת חיפה.
ספטמבר 2006
(המשך…)