Archive for יולי, 2011

מלחמת האסלאם במערב: מיתוס ומציאות

יום ראשון, יולי 3rd, 2011

מרצה: פרופ' שמעון שמיר, דברי פתיחה: פרופ' שלמה בידרמן, מתוך סדרת הרצאות "בכור המהפכה" לזכרו של פרופ' אהרון קציר.
(המשך…)

שפת הגוף ומסרים בלתי מילוליים בעולם התקשורת

יום ראשון, יולי 3rd, 2011

מרצה: גבריאל רעם, מרצה ומומחה בתקשורת אל- מילולית. מתוך כנס הבוגרים של התכנית לתקשורת פוליטית למנהלים, החוג למדע המדינה,אוניברסיטת תל אביב.
(המשך…)