יום עיון: החינוך בפריפריה – המציאות ואתגריה

יום עיון שערך המכון לחקר הטיפוח בחינוך.

מושב ראשון: ההיבט הכלכלי
ד"ר מאיר בוזגלו, המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר מומי דהן, האוניברסיטה העברית בירושלים – "חינוך, כלכלה ופריפריה"
פרופ' יוסי יונה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – "ההיבט הכלכלי בחינוך – האשליה שבהבטחה"
ד"ר אבי שמחון, האוניברסיטה העברית בירושלים – "חינוך, דמוגרפיה וכלכלה בפריפריה"
מר מיכאל ביטון, ראש המועצה המקומית ירוחם – "צדק, נשמה וחינוך בר-קיימא"


מושב שני: הישגים – רצוי ומצוי
מנהל המושב – מר יהודה מימרן
פרופ' מיל בלר, רמא"ה, משרד החינוך – "הפערים בישראל בראי מבחני המיצ"ב והמבחנים הבינ"ל"
מר נחום בלס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל – "רמת השרון, רמלה, רהט – מבט משווה"
ד"ר ריטה סבר, האוניברסיטה העברית בירושלים – "אם יש אינטרנט באנטסופיה – על פערים דיגיטאליים, משמעותם וצמצומם"
ד"ר יוסי דהאן, המרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת גן – "פערים בחינוך – מבט נורמטיבי"


מושב שלישי: מדברים מן השטח
מנהל המושב – ד"ר מאיר בוזגלו
מר אלי וקנין, עמותת "ידידי בית חם" – "מפגשים מהשטח – לקחים והזדמנויות"
מר יהודה מימרן, רשת "מורשה" – "בית הספר והקהילה – היבטים זהותיים וחברתיים"
גב' תמר גלאי-גת, קרן קלור לישראל – "מקומה של הפילנתרופיה בקידום מערכת החינוך"
גב' נעמי פרל, קונסרבטוריון רון שלומית ומכון מנדל – "הקהילה החרדית – מגמות ותהליכים"
מר מרדכי כהן, קרן רש"י – "שיתופי פעולה בין המגזר השלישי-הממשלה-הרשות המקומית להובלת שינויים"


מושב רביעי: מובילי שינוי
מנהל המושב – מר אלי וקנין
ד"ר מוחמד אלנברי, ראש המועצה המקומית חורה – "מערכת החינוך ככלי העצמה ישובי"
מר שלמה לחיאני, ראש העיר בת-ים – "הצלחת מודל בת-ים בחינוך כמודל לחיקוי"
דברי סיום – ד"ר מאיר בוזגלו, המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים

תגיות: , , , , , , , , , , , , , , , ,

כתוב תגובה