Posts Tagged ‘גלית יובל’

חידושים בחקר זיהוי פנים

יום ראשון, פברואר 5th, 2012

'מאיפה אני מכיר אותך? חידושים בחקר זיהוי פנים' – הרצאתה של פרופ' גלית יובל, בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב.
במסגרת סדרת הרצאות 'חמישי בקמפוס'
2.2.12
(המשך…)