Posts Tagged ‘לימור שרייבמן-שריר’

דמות הרופא בשואה

יום שלישי, דצמבר 25th, 2012

במסגרת סדרת הרצאות 'ספרות ורפואה' של אוניברסיטת תל-אביב.
דמות הרופא בשואה: פרופ' פליפ רוזנאו, איתמר יעוז קסט ופרופ' חנה יעוז דיון: ד"ר לימור שריר
(המשך…)

דמות הרופא במחזות של צ'כוב ואיבסן

יום ראשון, דצמבר 16th, 2012

פרופ' יוסי יזרעאלי על דמותו של הרופא במחזות של צ'כוב ואיבסן
ד"ר לימור שריר על דמותו של הרופא ביצירות של צ'כוב ובולגקוב
מתוך קורס "ספרות ורפואה", אוניברסיטת תל אביב
(המשך…)

מה בין רפואה ויצירתיות

יום חמישי, נובמבר 29th, 2012

ד"ר עדו נתניהו: מה בין רפואה ויצירתיות
ד"ר לימור שריר: אנטומיה של כתיבה ספרותית ועל "אלוהים ואלווירה"
במסגרת סדרת הרצאות 'ספרות ורפואה' של אוניברסיטת תל-אביב
(המשך…)

המוח בעידן העתיק והקורפוס ההיפוקרטי

יום רביעי, נובמבר 21st, 2012

מתוך סדרת הרצאות ספרות ורפואה של אוניברסיטת תל-אביב.
"זה הניתוח שלי"- יוסי שריד על ספרו ועל התנסותו האישית, מגיב פרופ' משה הדני
(המשך…)

הרופא בעידן העתיק ועל סופרים-רופאים

יום שבת, נובמבר 10th, 2012

מתוך סדרת הרצאות 'ספרות ורפואה' של אוניברסיטת תל-אביב.
מששתפים: ד"ר עידו יזרעלוביץ, פרופ' אבי עורי, וד"ר לימור שריר.
(המשך…)

יחסי מטופל מטפל בפסיכיאטריה – בספרות לעומת המציאות

יום ראשון, נובמבר 4th, 2012

מתוך סדרת הרצאות 'ספרות ורפואה' של אוניברסיטת תל אביב.
משתתפים: מירה מגן, פרופ' משה קוטלר וד"ר לימור שרייבמן-שריר.
(המשך…)