Posts Tagged ‘סיריל אסלנוב’

יצירות מופת בספרות עולם – א' (קורס)

יום שישי, נובמבר 4th, 2011

הקורס מועבר ע"י פרופ' סיריל אסלנוב, במסגרת סדרת הרצאות 'אבני פינה' של האוניברסיטה העברית.
תקציר: מטרתנו להציג בפני הסטודנטים טווח רחב של יצירות מופת ספרותיות החל מהעת העתיקה ועד הרנסנס. הלימוד מובנה בסדר כרונולוגי, החל מיצירותיו של הומרוס ה"איליאדה" וה"אודיסיאה", שהועלו על הכתב במאה ה-8 לפנה"ס, וכלה בשניים ממחזותיו של שקספיר, "המלך ליר" ו"הסערה", שנוצרו במאה ה-17. בכל שיעור נדון ביצירה או ביצירות ספרותית, ננתח את ההיבטים התוכניים והאסתטיים שלהן, ונבהיר מדוע יש לראות בהן יצירת מופת. בין היצירות שנלמד: הטרגדיה "מדיאה" של אוריפידס, ה"מטמורפוזות" של אובידיוס, ו"הקומדיה האלוהית" של דנטה. דגש מיוחד יינתן לאופן שבו ניתן ללמוד מיצירות אלה על המציאות וכן על האופן שבו הן רלוונטיות לחיינו שלנו כאן ועכשיו, שנים רבות לאחר שנכתבו. בין הנושאים שיידונו: יחסים בין בני משפחה, אהבה ומלחמה, דת, ארוטיות ומיניות. במקביל לחלק מהשיעורים תילמד גם יצירת מופת בתחום ביקורת הספרות, "מימזיס" של אריך אאורבך, שעוסקת בייצוגיה הספרותיים של המציאות בתרבות המערב.
(המשך…)